Maldives Minicoy Mahl Dhivehi
uLupcainwm utcaut EgUdcnWm


uLupcainwm utcaut EgUdcnWmeg cnudwr WhwmitirIk
wdid

cSwhwbihevid
'cTcnejIr'
cswb im
InWvWmwjurwt
'egcswr ivenEh'
wtwvun
'cnudwr ivenEh'
.eveSwn
'cTcnejIr cscnircP'
InWvWmwjurwt
'cnurwmik cswr ivenEh'
.eveSwn

'cWliaWA IhWWx'
InWvWmwjurwt
eveSwa 'cSufitwm ecswr'


wLWWfcsia wtwvun uLokctwh

 

 

ErubuLoruf  >>

 

 

 

 

 


idId cnod EgUdcnWm

 

 

 

 

 

 

ErubuLoruf  >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ErubuLoruf  >>

 

 


utikcsim urukuh ElWm
WnWtcsib uDob

 

 

 

 

 

 

 

 

ErubuLoruf  >>

iawguhUn 'urIvwh' Eren iawgElWm egEjcaWrihevid Iaim
urwvwnwv wnig cnutogWvIh .evekeawkwhWv WviawfWhwj
.cnukwt cSufctwf im Inwv iawfWgwn

egcaemWgwm umiaWg egcnudwr
ivelcaufua utwycailUacswm

2002 rwbcmesiD 04

OTof wmwtwruf emcnea iawgEjcaWr
im Ivcaeruk ctwkcawswm egumugen
uLupcainwm

uritWx udwmcawhum

cniaeret egcnuLufEb egWliaWA IhWx egEjcaWr
wgwhWf cSwDob cSwrwv IkwLupcainwm utcaut EgUdcnWm
emcnea iawgEjcaWr .evekeLupcainwm EvelcSok
ivcaeruk ctwkcawswm egumugen OTof wmwtwruf
egIhwrcnwr idwa .eveLupcainwm im Ikwscaevid
im iawgumuvedcaeh iaWmuvcaeruk Wmurwf cawtWnwhwg
.evekeLupcainwm EvelcSokwgwhWf IkwLupcainwm

IkwLupcainwm utcaut EgUdcnWm
csev cnuLupctWrwf eguLufWmcnwm iaWLufWpcawb
eguLupcainwm ea . evekeLufEb egunWdcnWK Ivwruh
urudurwm cnod Wruh IkwLufWpcawb
wdWrwhwd cniawsuh ,egunWfurukwtcaiDwf
irEdwlumWf udwmcawhum urIzwv clwa ,egunWfurukwt
cnwswh IzWG clunWtcluscawa ,egunWfukinwm
cnWtcluscawa eg (cniawrWDcnwbcnod) egunIdcauzcaia
udwmcawhum cnWtcluscawa egunIdcaurUn cnwswh
udwmcawhum cnWtcluscawa egunIdcaunIaum
eg (cniawrWDcnwb iLukcsum) unIdcaudWmia
uDob EgUdcnWm) unIdcauzcaia cnwswh urImwaclwa
Wruh IkwLufWmcnwm .evea (uLupcainwm ISod
urudea cmihWrcbia egunWfurukwtcaiDwf urudurwmcnod
,egunWfurukwt udIrum uDob Ilwa ,egunWfurukwt
,egIdId WsUm ,egunWfegelik WnEmiSod cniawsuh
.evea IdId cnod EgUdcnWm egIdId udwmuhwa

ea IkwLupcainwm utcaut EgUdcnWm
ugwh emcnea egulufWpcawb eguLupcainwm
uLupcainwm utcaut EgUdcnWm .evencnulwkirwd
cmwrcawhum 21 ItwgiawDwveked cnwkilwa egEyinud
unWfWbnwk iawg 1877 Irwaurcbef 5 ,1294
iawgumwkcswr egEjcaWr urEa .evea wgurwvuDnwg
iLukcsum uLufWfWk eguLupcainwm im ivencnia
wmwhiruf egcaelwkcswr .evencniawrWDcnwb
UdcnWm iawgurwvuDnwg egumwkcswr iawgutwzcaia
cawtcswvud egWrufwL eguLupcainwm utcaut
cswd ,iaWmuvcaeruk unWtiK .evea ivcaerukwdEh
uLufurEbuDnwk (cnuvcaeruk umitwK) cnuvuLWdiv
Whiruh wdwf cnuvcaeruk ineviawk iaWmuvcaeruk
iawfWvcawruk uLupcainwm utcaut EgUdcnWm caemwk
.evea wgutwzcaia egcaelwkirwd cswr Inwv

emcnea egEjcaWr IkwLupcainwm im
ivcaeruk ctwkcawswm egumugen OTof wmwtwruf
Ivcaeruk cswd cnwkim .eveLupcainwm
.eveawg 1898 IveTcaef cnwkim .evencnunOlis
eguLupcainwm ea Ivegcnen wmwtwruf emcnea
.evekeLufOTof eguLufWmcnwm

cSwLufWfWk eguLupcainwm utcaut EgUdcnWm
eguLupcainwm ea Ivcaeruk cnwkcswr uhwf
unIdcawrUn Wviawgumwk uLufEbEbuDob
iaWLupcainwm utcaut uhwfcSwaea .evencniawrWDcnwb
udwmcawhum Wviawgumwk ukwLufEbEb Wfwbcaea
csia cSwmwkcswr (wnwved) unIdcaunIaum
.evenuveruk

Wfwbcaea uDnwbcaea WLupcainwm utcaut
EgUdcnWm iaWncnudwr unIdcaudWmia IjWh IkwLufEb ed
cmwrcawhum 6 cnumwkcnehea .eveLupcainwm ISod
IjWh iawg 1895 iawluj 20 ,1311
im ukea WmuSef cnwkcswr egunIdcaudWmia
EgUdcnWm Inwv iawfev urUhcxwm cnwkcswr
IjWh Inwv cnehim cnwkim .evea wgumwk cnwkcswr
uLufurutwd Wvcawruk cSwrEb cnuSwr unIdcaudWmia
egcaemWgwm umiaWg cnwvwgcnih cnwkcswr iawgukwt
wtwvun iaWLupcainwm ISod Inwvcawruk ulWvwh cnutog
,h1318 cnutogim .evea WLupcainwm utcaut
ujcawh urUhcxwm ivcaeruk iawg .m1901
cnumutwgiawDwv Wruf cniaelWm cSwLufurutwd
egcaemWgwm umiaWg egcnudwr cnwvwgcnih cnwkcswr
iawguhirwa egcnudwr .eveLupcainwm utcaut Ivencnuh
.evea ivedcneg uLupcainwm ISod iawguLufurutwd im

,1320 cnwkcswr egunIdcaudWmia IjWh
iawvcawrukUd ejcaWr cnuhwf Ivulwdwb iawg 1903
utcaut EgUdcnWm OtEvencnegiawDwv cSwnOlis
im .evea ivcaeruk ctwkcawswm uLupcainwm
cSwkwkwt urwhwa cnutog egcaeaWjItwn egutwkcawswm
1926 Iv ctog EvencnegiawDwv cSwnOlis uhwf
ItwgiawDwv elWm uLupcainwm ea uhwfcSwaea .eveawg
udIrwf cnwswh urImwaclwa Iaea .eveawg 1937
umuawg ihevid iawgutog eg WycailiKWdcaurIzwv IdId
udIrwf cnwswh urEa .evea urwvcswvud ivegcnih
utcaut im InwvcauLua cnegiawvwlcawb inevWk IdId
Wmogcnod utcaut cnulwbnwkirwd eguLupcainwm
elWm uLupcainwmutcaut .evea Wa (Wycaigur)
urutua iawgutwzcaia wnESwkea Ivencnuh cnegiawDwv
.evea wgurwvuDnwg

cnit uLupcainwm utcaut EgUdcnWm
ed .evetwgiawvwlcawb inevWk WkwLufEb
cnuLufEb cSwa cnuLupctWrwf egcnulwbnwkibnwa
cniaeret egcnuLufEb cSwa im .evetwgiawDwvibil
ubWhcawvcludcbwa cmUhurwmclwa ulIbwncnwa
utcaut EgUdcnWm) Wycaigur WlIbwncnwa iaWLupcainwm
utcaut .evea wvwncnwgiawDwvinemih (Wmog cnod
iawgEyinud urWhim cniaeret egcnuLufEb eguLupcainwm
.evea Wmog cnod utcaut (Wycaigur Ivencnia

IvwrWhwvwa uLupcainwm utcaut EgUdcnWm
.eveawg 1946 Em 9 ,1365 uriKWaclidWmuj 7
iawgutwzcaia IhWx wmwhiruf InuvuDev unWdcswf
.evea wgunWtcsurubwg utikcsim urukuuh


cnia WdOb eg 'urIvwh